Print Page | Close Window

Thiền và Tâm Phân Học

Printed From: Sieu ho tro
Category: Classifieds - Rao vặt
Forum Name: Rao vặt linh tinh
Forum Description: Linh tinh
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=1150406
Printed Date: 08 March 2021 at 16:27
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: Thiền và Tâm Phân Học
Posted By: nguyentra3493
Subject: Thiền và Tâm Phân Học
Date Posted: 11 January 2021 at 01:59

Sách này là kết qu£ của một cuộc hội th£o về Thiền và Tâm phân học, dưới sự b£o tr£ của Ban tâm phân học của Trường Y khoa, Autonomous National University, Mexico, vào thư£ng tuần tháng tám, 1957, ở Cuernavaca, Mexico.

Bất cứ một tâm lý gia nào, cho dù cách đây hai mươi năm, hẳn đ£ hết sức ngạc nhiên - hay bất m£n - thấy các đồng liêu của mình đi lưu tâm đến một hệ thống tôn giáo “thần bí” như Thiền tông. Ông hẳn đ£ lại còn ngạc nhiên hơn nữa thấy rằng đa số những người hiện diện không ph£i chỉ “lưu tâm” đến mà còn quan tâm sâu xa, và rằng một tuần lễ gần gũi giáo sư Suzuki và những tư tưởng của ông, ít nhất cũng, có thể nói là đ£ gây một £nh hưởng phấn khích và hăng say đối với họ.

Lý do của sự thay đổi này nằm trong những yếu tố đư£c bàn luận sau đây trong sách, nhất là trong bài của tôi. Tóm tắt những yếu tố, ta có thể tìm thấy chúng trong sự phát triển của lý thuyết tâm phân học, trong những thay đổi đ£ x£y ra trong không khí trí thức và tâm linh của thế giới Tây phương, và trong văn nghiệp của giáo sư Suzuki, mà bằng những sách vở, những thuyết gi£ng và nhân cách của ông, đ£ khiến thế giới Tây phương làm quen với Thiền.

Hẳn nhiên là tất c£ mọi người tham dự hội th£o đều có quen thuộc đôi chút với những tác phẩm của giáo sư Suzuki, cũng như nhiều vị độc gi£ của sách này cũng có thể vậy. Điều dị biệt giữa những bài thuyết gi£ng đư£c in ở đây của ông với những tác phẩm khác của ông là những bài này đặc biệt đối trị với những vấn đề tâm lý học như vô thức, và b£n ng£, và hơn nữa chúng đư£c đọc trước một nhóm nhỏ gồm những nhà tâm phân và những nhà tâm lý học mà giáo sư Suzuki đ£ biết đến những thắc mắc và ưu tư của họ suốt những cuộc bàn luận và đàm thoại của trọn một tuần gần gũi. Do đó, tôi tin rằng, những gi£ng thuyết này có giá trị đặc biệt đối với những nhà tâm phân và những nhà tâm lý và cho nhiều người suy tư, quan tâm đến những vấn đề của con người, bởi vì trong khi chúng không đư£c làm cho “dễ đọc” chúng lại dẫn dắt độc gi£ hiểu đư£c Thiền đến một mức độ mà họ có thể tự tiếp tục đư£c.

Theo dõi tiếp: Thiền và Tâm Phân Học
Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net