Print Page | Close Window

Thu Quy?n Ru

Printed From: Sieu ho tro
Category: Entertainment
Forum Name: Nhạc vàng, nhạc quê hương
Forum Description: những ca khúc không quên
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=15924
Printed Date: 18 April 2024 at 20:44
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: Thu Quy?n Ru
Posted By: administrator
Subject: Thu Quy?n Ru
Date Posted: 11 October 2010 at 19:50

EM MONG CH? M�A THU
 
Thu d� v? tr�n c�y nh�n sau vu?n. L� xanh mon m?n d?ng nh?ng h?t mua c�n s�t l?i d�m qua. Ti?ng con chim cu tr�n ch?c c�c s�ng nay l� d?u m? gi?ng. Ti?ng r� r� d�ng d?c nghe g?n gui v� y�n b�nh. 

Trong nh�, m�a thu cung d� v? th?t r?i, c? c�i hoi nu?c ph? v� c?a s? cung nghe l�nh l?nh. Ban d�m can ph�ng cung b?t ?n � hon v� kh�ng c�n ti?ng qu?t r� r� m? h?t c�ng su?t nhu trong th�ng h�! C�i giu?ng cung du?c xoay d?c l?i d? g?n nhau hon, ?m �p hon v� cho gi?c ng? d?n d?u d�ng hon.


 Thu Quy?n Ru
S�ng t�c: �o�n Chu?n - Th? hi?n:  Ng?c B?o


S�ng t�c: �o�n Chu?n - T? Linh

Anh mong ch? m�a Thu 
Tr?i d?t kia ng? m�u xanh lo 
��n bu?m kia d�a vui tr�n mu�n hoa 
B�n nh?ng b�ng h?ng d?p xinh. 

Anh mong ch? m�a Thu 
D�u th? nh�n d?n v�o ch?n Thi�n Thai 
V� c�nh chim ng?p ng?ng kh�ng mu?n bay 
M�a Thu quy?n ru anh r?i. 

M�y bay v? d�y cu?i tr?i 
Mua roi l�m r?ng l� v�ng 
Duy�n ta t? d�y l? l�ng 
C�n d�u nh?ng chi?u 
D?t cung d�n y�u. 

Thu nay v� d�u nh? nhi?u 
Thu nay v� d�u ti?c nhi?u 
��m d�m nh�n c�y tr�t l� 
L�ng th?y r?n r�ng 
Ng? b�ng ai v?. 

Anh mong ch? m�a Thu 
T� �o xanh n�o v? v?i gi?c mo 
M?u �o xanh l� m?u Anh tr�t y�u 
Ngu?i mo kh�ng d?n bao gi?. -------------

Qu� HuongPrint Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net