Print Page | Close Window

T�nh ta bi?n b?c d?ng xanh (Song ca Anh Tu?n) Ch?t luong cao

Printed From: Sieu ho tro
Category: Entertainment
Forum Name: Nhạc vàng, nhạc quê hương
Forum Description: những ca khúc không quên
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=1707
Printed Date: 18 April 2024 at 19:58
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: T�nh ta bi?n b?c d?ng xanh (Song ca Anh Tu?n) Ch?t luong cao
Posted By: administrator
Subject: T�nh ta bi?n b?c d?ng xanh (Song ca Anh Tu?n) Ch?t luong cao
Date Posted: 16 March 2009 at 20:02
 
 
T�nh ta bi?n b?c d?ng xanh
T�nh ta bi?n b?c d?ng xanh
Nh?c v� l?i: Ho�ng S�ng Huong
Thuy?n anh ra khoi khi ch�n m�y ?ng h?ng.
Thuy?n anh ra khoi c� ng?i chi s�ng gi� o h?... o h?...
***


Tr�n do�n thuy?n h?i �u vui s�ng xa

Anh nh? d?ng qu� ta

C�nh c� bay tr�n th?m l?a.

�?i t? do vui chan ch?a bao t�nh
V� tuong lai ta d? gi?t m? h�i o h?... o h?.
***
Ru?ng d?ng qu� ta em hang say s?m chi?u,
Ru?ng d?ng th�m canh em c� ng?i chi mua n?ng o h?... o h?.

Em h?i r?ng, v� sao anh ra khoi,

B�m bi?n ng�y d�m

Cho m�u da anh n?ng s?m.

H?i m� chi, sao em c? b�ng d�a.
Thuy?n anh l?i v? cho c� b?c d?y khoang o h?... o h?.
***
C� b?c d?y khoang n�n m�u da anh s�m h?ng,
L�a v�ng triu b�ng cho m� h?ng em tuoi th?m.

��i ta, (ch?) thuong nhau cho l�a xanh d?ng,

Cho thuy?n vu?t bi?n

Cho mu�n tr�ng m� bang qua o h?... h� o

***

H� o h� ... Ru?ng d?ng ta vun tr?ng

H� o h�... Bi?n khoi k�o lu?i v�o

O h� h� o...

***


-------------

Qu� HuongReplies:
Posted By: administrator
Date Posted: 16 March 2009 at 20:04

Thuy?n anh ra khoi khi ch�n m�y ?ng h?ng
Thuy?n anh ra khoi d�u c� ng?i chi s�ng gi�
Tr�n do�n thuy?n h?i �u vui s�ng x�
Anh nh? d?ng l�ng qu� c�nh c� bay tr�n th?m l�a
�?i t? do chan ch?a bao t�nh,
V� tuong lai ta d? gi?t m? h�i
Ru?ng d?ng qu� ta em hang say s?m chi?u
Ru?ng d?ng th�m canh em c� ng?i chi mua n?ng
Em h?i r?ng v� sao anh ra khoi
B�m bi?n ng�y d�m d? m�u da anh n?ng s?m
H?i m� chi sao em c? b�ng d�a
Thuy?n anh mai v? c� c� b?c d?y khoang
C� b?c d?y khoang d? m�u da anh r�m h?ng
L�a v�ng triu b�ng cho m� h?ng em tuoi th?m
��i ta ch? thuong nhau cho l�a xanh d?ng
Cho thuy?n vu?t bi?n d?u mu�n tr�ng m� bang qua
��y ru?ng d?ng ta vun tr?ng
��y bi?n khoi k�o lu?i n�oPrint Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net