Print Page | Close Window

Bán g?p can h? Hesco Van Quán giá g?c 16.2/m + chê

Printed From: Sieu ho tro
Category: Tourism of Vietnam
Forum Name: Playboy place, tourist destination, resort
Forum Description: Ecology, hotels, tourist information, car rental points
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=19205
Printed Date: 29 June 2022 at 17:22
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: Bán g?p can h? Hesco Van Quán giá g?c 16.2/m + chê
Posted By: haephat
Subject: Bán g?p can h? Hesco Van Quán giá g?c 16.2/m + chê
Date Posted: 29 March 2011 at 15:39
Can ho hesco van quan,hesco van quan,du an hesco van quan, chung cu hesco, chung cu hesco van quan,can ho van quan

Bán g?p can h? Hesco Van Quán giá g?c 16.2/m + chênh l?ch c?c r? - d? án Hesco Van Quán –Hesco Van Quán
Hi?n chúng tôi dang bán các lo?i di?n tích:
Di?n tích can h? t? 131m2; 90,6m2; 86,6m2; 95m2; 87m2; 88m2
Can h? giá g?c 16.2/m + chênh l?ch c?c r? .
V? trí: P.Van M?, Thành ph? Hà Đông , Hà N?i 2.
Phía B?c giáp Qu?c l? 6
Phía Nam giáp khu dô th? Van Quán
Phía Đông giáp khu nhà ? tru?ng Đ?i h?c Ki?n Trúc
Phía Tây giáp co s? 2 Công an T?nh Hà Tây cu.
Ch? d?u tu : Công Ty CP Thi?t B? Thu? L?i.
Quí khách có nhu c?u vui ḷng liên h?:
Ch? Tuoi 0972335522
Ch? Y?n – 0972392200
Tag:   hesco van quan,du an hesco van quan, chung cu hesco, chung cu hesco van quan,can ho hesco van quan

Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net