Print Page | Close Window

M�a thu ch?t - Kh�nh Ly

Printed From: Sieu ho tro
Category: Entertainment
Forum Name: Nhạc vàng, nhạc quê hương
Forum Description: những ca khúc không quên
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=21805
Printed Date: 18 April 2024 at 20:58
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: M�a thu ch?t - Kh�nh Ly
Posted By: administrator
Subject: M�a thu ch?t - Kh�nh Ly
Date Posted: 08 September 2011 at 14:58


M�a Thu Ch?t
S�ng t�c: Ph?m Duy

Ta ng?t di m?t c?m hoa th?ch th?o,
Em nh? cho m�a thu d� ch?t r?i
M�a thu d� ch?t, em nh? cho m�a thu d� ch?t
Em nh? cho m�a thu d� ch?t...
�� ch?t r?i, em nh? cho.

Em nh? cho d�i ch�ng ta s? ch?ng c�n nh�n nhau n?a
Tr�n c�i d?i n�y, tr�n c�i d?i n�y.
T? nay m�i m�i ko th?y nhau,
T? nay m�i m�i ko th?y nhau,
T? nay m�i m�i ko th?y nhau.

Ta ng?t di m?t c?m hoa th?ch th?o,
Em nh? cho m�a thu d� ch?t r?i
�i ng�t huong th?i gian m�i th?ch th?o,
Em nh? cho r?ng ta v?n ch? em.

V?n ch? em, v?n ch? em, v?n ch? em,
V?n ch?, v?n ch?... d?i em.Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net