Print Page | Close Window

Bn herbalife gi?m cn nhanh gi 790k/b? 3. t?i th

Printed From: Sieu ho tro
Category: Classifieds - Rao vặt
Forum Name: Mua bán Thiết bị Nghe nhìn
Forum Description: Kết quả tìm kiếm Kết quả tìm kiếm trên web Mua Bán Loa, Amply, Tivi Cũ & Mới
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=23257
Printed Date: 26 September 2022 at 04:48
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: Bn herbalife gi?m cn nhanh gi 790k/b? 3. t?i th
Posted By: sithanhraovat
Subject: Bn herbalife gi?m cn nhanh gi 790k/b? 3. t?i th
Date Posted: 10 July 2012 at 17:59
- - Bn herbalife gi?m cn[/COLOR - nhanh gi 790k/b? 3. Herbalife gi?m cn s? 1 c?a M?. Thegioidinhduong.vn T?ng d?i l phn ph?i herbalife gi?m cn Ton Qu?c.Tu v?n gi?m cn 0466.849.833 - 0904.768.139
Thegioidinhduong.vn cam k?t phn ph?i s?n ph?m chnh hng c?a cng ty Herbalife


Qu khch luu :
N?u qu khch mua ph?i hng gi?, hng nhi, hng h?t date do cng ty chng ti phn ph?i, Chng ti cam k?t d?n b khch hng g?p 10 l?n gi tr? don hng

Th?c ph?m dinh du?ng gi?m cn, duy tr cn n?ng HerbalifeT?i sao nn s? d?ng cc s?n ph?m dinh du?ng Herbalife h?ng ngy:

+ Ki?m sot cn n?ng an ton, gip b?n c m?t vc dng d?p nh?t.
+ Herbalife ch? cung c?p nh?ng dinh du?ng c?n thi?t cho co th?, lo?i tr? d?u m?, gi?m lu?ng calo dua vo co th?, gip b?n c ngu?n th?c ph?m an ton.
+ u?c s?n xu?t t? ngu?n g?c t? nhin, t? cc th?o du?c nn r?t an ton
+ B? sung nh?ng dinh du?ng m th?c ph?m h?ng ngy khng cung c?p d?
+ Th?c ph?m chng ta an h?ng ngy dang d?n khng an ton, ch?a nhi?u ch?t d?c h?i, s? d?ng th?c ph?m b? sung Herbalife an ton cho s?c kh?e.
+ Gi?m nguy co m?c cc b?nh lin quan d?n bo ph.


Cc s?n ph?m chnh:

[SIZE="3"> - B? s?n ph?m Herbalife gi?m cn :
B? s?n ph?m then ch?t c?a - - Herbalife[/COLOR - g?m 3 s?n ph?m: H?n H?p Dinh Du?ng Cng Th?c 1, vitamin cng th?c 2 v th?c ph?m an king protein c th? dng nhu b?a an l tu?ng v?i 19 vitamin thi?t y?u, khong ch?t, v cc thnh ph?n dinh du?ng, c nhi?u mi v? thom ngon, gip ki?m sot cn n?ng, ki?m sot con di, tang cu?ng s?c kh?e cho xuong, da v tc
Dinh du?ng Cng th?c 1
Vitamin cng th?c 2
Th?c ph?m an king protein (PPP)
S?n ph?m h?n h?p dinh du?ng Cng Th?c 1 c 3 mi v?: Vanilla, So Co La v DuGi: 790.000 VND
Herbalife gi?m cn co b?n gi khuy?n mi ch? c t?i thegioidinhduong.vn
Lin h? tu v?n + mua r?: 04 66 849 833 (gi? hnh chnh) 0904 768 139 (24h/24h)[SIZE="3"> - B? s?n ph?m Herbalife gi?m cn nng cao:

V?i b? s?n ph?m co b?n b? sung Herbalife Herbal Tea Concentrate Tr Th?o M?c C ?c. Vi?c m?t di nang lu?ng l m?t h?n ch? khi b?n theo m?t chuong trnh gi?m cn. Herbal Tea ch?a cc lo?i th?o du?c tc d?ng nhanh, cng v?i tnh nang ch?ng oxy ha v c l?i v? dinh du?ng c?a tr xanh, gip b?n b? sung nang lu?ng v h? tr? ki?m sot cn n?ng.
Dinh du?ng Cng th?c 1
Vitamin cng th?c 2
Th?c ph?m an king protein (PPP)
Tr th?o m?c c d?c

Gi: 1.140.000 VND
Herbalife gi?m cn co b?n gi khuy?n mi t?i thegioidinhduong.vn
Lin h? tu v?n + mua r?: 04 66 849 833 (gi? hnh chnh) 0904 768 139 (24h/24h)Hu?ng d?n s? d?ng:

- Dng v?i ch? d? b? sung dinh du?ng:
Ngy u?ng 2 l?n sng v t?i, m?i l?n pha 25g b?t F1 ( kho?ng 2 tha canh ) .+ 1 vin vitamin ( 2 l?n/ ngy ). S? d?ng nhu l th?c ph?m b? sung dinh du?ng.

- Dng v?i ch? d? tang cn:
Ngy dng 3 l?n, m?i l?n 2 tha canh b?t F1 + 1 vitamin, dng b? sung sau b?a an sng, trua v t?i tru?c khi di ng? (b?a an thm). K?t h?p duy tr ch? d? an u?ng d? calories v giu dinh du?ng hng ngy. Khi dng v?i ch? d? tang cn nn k?t h?p v?i Aloe (L h?i th?o m?c c d?c) v cc s?n ph?m gip tang cn khc nhu PP Protein..

- Dng v?i ch? d? gi?m cn:
Ngy dng 2 l?n h?n h?p dinh du?ng Herbalife d? thay th? 2 b?a an chnh tu? theo, sng t?i ho?c sng trua. Dng 2 tha canh b?t F1 + 2 tha PP Protein (m?i lo?i kho?ng 25g) c th? pha v?i nu?c hoa qu?, s?a khng du?ng.
(s? d?ng d?ng c? l?c tr?n bn km). ? c du?c k?t qu? t?t nh?t nn dng my xay sinh t? xay chung F1 + PP Protein v?i tri cy nhu chu?i, du, V dng 3 l?n vin vitamin sng + trua + t?i m?i l?n 1 vin. Khi s? d?ng F1 d? gi?m cn nn k?t h?p v?i Tr th?o m?c c d?c ( Herbal tea ) v cc s?n ph?m h? tr? gi?m cn khc, km theo luy?n t?p th? thao nhu di b? d? d?t k?t qu? gi?m cn v s?c kh?e t?t nh?t )

- Tr th?o m?c c d?c (Herbal tea): Pha tha (1.7g), c th? tang thm ho?c b?t di ty theo nhu c?u, v?i 180ml 240ml nu?c nng ho?c l?nh. Dng t? 1 - 3 l?n m?i ngy
?i v?i tr? em, ngu?i gi y?u gi?m s? lu?ng F1 xu?ng tu? theo.

- Gi?i thi?u v? Herbalife:

Qu trnh hnh thnh v pht tri?n Herbalife ( VTV 1 ): - Video clip

Lionel Messi dng Herbalife : - Video clip


T?p don dinh du?ng Herbalife http://herbalife.com - http://herbalife.com
+ T?t c? cc s?n ph?m du?c nh?p kh?u t? m? v phn ph?i b?i cng ty TNHH m?t thnh vinHerbalife vi?t nam.
+ Hon 30 nam kinh nghi?m trong linh v?c khoa h?c dinh du?ng, thnh l?p nam 1980
+ C m?t hon 74 qu?c gia
+ C bc s? ginh gi?i Nobel trong ngnh pht tri?n s?n ph?m
+ C m?t t?i vi?t nam t? thng 11 nam 2009, tr? s? t?i 224 pasteur qu?n 3 thnh ph? h? ch minh. Vi?t nam l th? tru?ng th? 72 trn th? gi?i.
+ L nh ti tr? dinh du?ng chnh th?c cho CLB LA Galaxy, cc v?n d?ng vin th? thao hng d?u th? gi?i, cng cc s? ki?n th? thao khc. Nhu Herbalife Sport..
+Herbalife l cng ty c trch nhi?m v?i c?ng d?ng. Quy Gia nh Herbalife du?c thnh l?p d? dem l?i cho tr? em co nh? nh?ng co h?i dinh du?ng v ti tr? cho cc t? ch?c dang gip d? nh?ng n?n nhn b? thin tai. (Herbalife HFF)

M?t s? hnh ?nh gi?m cn hi?u qu?:

C chnh sch gi?m gi cho KH thn thi?t

[SIZE="4">Th?c ph?m dinh du?ng Herbalife gi?m cn, duy tr cn n?ng Herbalife

M?t s? s?n ph?m Herbalife khc :

- [SIZE="4" - H?n h?p gi?m cn cng th?c 1 - B?a an lnh m?nh:

Gi: 420.000 VND
Herbalife F1 (Healthy Meal) gi khuy?n mi ch? c t?i thegioidinhduong.vn
Lin h? tu v?n + mua r?: 04 66 849 833 (gi? hnh chnh) 0904 768 139 (24h/24h)


- [SIZE="4" - H?n h?p gi?m cn cng th?c 2 - Cung c?p d?y d? vitamin:


Gi: 200.000 VND
Multivitamin ( Herbalife F2 ) gi khuy?n mi ch? c t?i thegioidinhduong.vn
Lin h? tu v?n + mua r?: 04 66 849 833 (gi? hnh chnh) 0904 768 139 (24h/24h)


[SIZE="4"] - H?n h?p gi?m cn cng th?c 3 - PP Protein cho co th? san ch?c:

Gi: 320.000 VND
Th?c ph?m an king ( PP Protein ) gi khuy?n mi ch? c t?i thegioidinhduong.vn
Lin h? tu v?n + mua r?: 04 66 849 833 (gi? hnh chnh) 0904 768 139 (24h/24h)


- [SIZE="4" - Tr th?o m?c c d?c herbal tea do th?i d?c t? (d?t m? th?a):

Gi: 350.000 VND
[SIZE="4"]Tr th?o m?c c d?c (Herbal tea) gi khuy?n mi ch? c t?i thegioidinhduong.vn
Lin h? tu v?n + mua r?: 04 66 849 833 (gi? hnh chnh) 0904 768 139 (24h/24h)


- [SIZE="4" - HERBALIFE LINE - Omega H?n h?p d?u gan c tinh luy?n

Gi: 450.000 VND
Herbalifeline (Omega3) gi khuy?n mi ch? c t?i thegioidinhduong.vn
Lin h? tu v?n + mua r?: 04 66 849 833 (gi? hnh chnh) 0904 768 139 (24h/24h)


- [SIZE="4" - Niteworks ?n d?nh huy?t p, dinh du?ng cho tri tim kh?e m?nh:


Gi: 799.000 VND
Niteworks gi khuy?n mi ch? c t?i thegioidinhduong.vn
Lin h? tu v?n + mua r?: 04 66 849 833 (gi? hnh chnh) 0904 768 139 (24h/24h)

S?c kh?e c?a b?n l ni?m vui c?a chng ti!!!
- [SIZE="4" - Nu?c l h?i th?o m?c c d?c herballife:

gi 440.000d

[SIZE="5"]
Website : www.thegioidinhduong.vn - www.thegioidinhduong.vn
Email: [email>[email protected][/email>
T: 0466 849 833 - Hotline : 0904.768.139
CTY TNHH THE GIOI DINH DUONG VIET PHAP
21B Hng Cho - Ba nh - H N?iPrint Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net