Print Page | Close Window

X�m d�m - Thanh Thu� 75

Printed From: Sieu ho tro
Category: Entertainment
Forum Name: Nhạc vàng, nhạc quê hương
Forum Description: những ca khúc không quên
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=372
Printed Date: 18 April 2024 at 20:09
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: X�m d�m - Thanh Thu� 75
Posted By: guest
Subject: X�m d�m - Thanh Thu� 75
Date Posted: 25 January 2008 at 14:05
X�m d�m

du?ng v? canh th�u.
d�m khuya ng� s�u nhu kh�ng m?u,
qua ph�n v�nh c� bao m�i d?u
h?t hiu v�ng �nh di?n c�u.

du?ng d�i kh�ng b�ng.
Xa nghe ti?ng ai ru mo m�ng.
Mua roi roi x�a l?i di m�n.
C� d�i l�ng v?ng ch? mong.

Ai chia tay ai d?u x�m v?ng im l�m.
Ai rung l�n tia m?t ng�n c�u �m d?m.
Mong sao cho duy�n ngh�o mai n?ng gieo th�m.
d?p ki?p s?ng th�m.

M�n d�m t?ch li�u.
Nghe ai tho�ng ru c�u m?n tr�u.
Nghe kh�ng gian ti?ng y�u thuong nhi??
H?a cho d?i th�i d�u hiu.

d�m tha huong ai v?ng tr�ng.
d�m c� li�u chinh ph? mong.
d�m bao canh mua �m th?m,
Theo gi� v? khua con m?ng,
h?n mai �nh xu�n n?ng.

Cho n�n d�m c�n d?y huong,
d? d�u bu?c ch�n ai tr�n du?ng,
d? nh�n x�m khuya kh�ng bu?n
v� ngu?i bi?t mang t�nh thuong.Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net