Sieu ho tro Homepage
Forum Home Forum Home > Information Technology > Technology News
  New Posts New Posts RSS Feed - Thông báo V?t giá d?i giao di?n m?i
  FAQ FAQ  Forum Search   Events   Register Register  Login Login


Thông báo V?t giá d?i giao di?n m?i

 Post Reply Post Reply
Author
Message
levankhang View Drop Down
New men
New men


Joined: 28 May 2010
Status: Offline
Points: 2
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote levankhang Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Thông báo V?t giá d?i giao di?n m?i
    Posted: 28 May 2010 at 11:58

 

Siêu th? online www.Vatgia.com thay d?i toàn b? giao di?n v?i nhi?u tính nang m?i n?i b?t.

Ngày 25/05/2010 Website thuong m?i di?n t? có th? h?ng cao nh?t Vi?t Nam hi?n nay v?i 2,85 tri?u lu?t view m?i ngày Vatgia.com  l?n d?u tiên cho ra m?t giao di?n m?i sau 3 nam chính th?c ho?t dông. Khác hoàn toàn so v?i giao di?n tru?c du?c ngu?i dùng nh?n xét là chua du?c thân thi?n và hoi r?i m?t.

Ông  Nguy?n Ng?c Đi?p Giám Đ?c c?a công ty c? ph?n V?t Giá Vi?t Nam cho bi?t “ Đ? có th? dua ra du?c giao di?n này m?i này, chúng tôi dă ph?i ti?p nh?n r?t nhi?u ư ki?n t? phía khách hàng và t́m hi?u nh?ng công ngh? có th? nói là m?i nh?t hi?n nay trên th? gi?i d? dem d?n cho khách hàng s? ti?n d?ng và hài ḷng cao nh?t”

Giao di?n m?i du?c thi?t k? thoáng và d?p m?t, t?t c? nh?ng thông tin nào không c?n thi?t d?u du?c gi?m thi?u t?i da. T?o s? thân thi?n cho ngu?i dùng. Nh?ng banner và h́nh ?nh d?u du?c ki?m duy?t ,thi?t k? v?i kích thu?c dúng theo tiêu chu?n qu?c t?.

M?t s? tính nang n?i b?t nh?t c?a giao di?n l?n này là kh? nang có th? t? co giăn theo màn h́nh c?a ngu?i s? d?ng. Nhu v?y v?i m?i kích thu?c màn h́nh th́ giao di?n d?u t? di?u ch?nh s?n ph?m d? tràn du?c kín màn h́nh. Đây là tính nang mà h?u nhu chua có website thuong m?i di?n t? ? Vi?t Nam nào áp d?ng.

Ch?c nang t́m ki?m s?n ph?m du?c nâng cao. V́ dây là tính nang r?t quan tr?ng giúp cho ngu?i dùng có th? t́m ki?m du?c s?n ph?m m?t cách chính xác nh?t trong 700.000 s?n ph?m có trên Vatgia.com t? giá c? d?n thông s? k? thu?t. Ngu?i mua hàng có th? d? dàng bi?t du?c dâu là s?n ph?m du?c th? tru?ng quan tâm nhi?u nh?t.

Ngoài ra khách hàng có th? so sánh tính nang chi ti?t c?a t?ng s?n ph?m v?i nhau tru?c khi di d?n quy?t d?nh mua. V?i tính nang này cùng m?t lúc b?n có th? so sánh t?i da 5 s?n ph?m song song  trên cùng màn h́nh.

Giao di?n m?i ra d?i ch?c ch?n s? nh?n du?c r?t nhi?u s? quan tâm t? phía ngu?i dùng. Vatgia.com mong r?ng s? nh?n thêm du?c nhi?u ư ki?n ph?n h?i t? phía khách hàng d? t? dó dua ra nh?ng chuong tŕnh dáp ?ng t?t hon nhu c?u c?a khách hàng.

Thông tin Vatgia.com

Sau 3 nam ho?t d?ng vatgia.com t? hào là m?t trong nh?ng website mua s?m du?c nhi?u ngu?i tiêu dùng l?a ch?n chi?m hon 30% th? ph?n, l?n nh?t t?i Vi?t Nam. Hi?n nay s? lu?ng doanh nghi?p dang kư gian hàng tham gia trên Vatgia dă lên t?i con s? hon 9.000 và v?n không ng?ng tang. Vatgia.com dang gi? t?c d? phát tri?n nhanh và ?n d?nh v?i hon 2,8 tri?u pageview/1 ngày.

 

Back to Top
Sponsored Links


Back to Top
 Post Reply Post Reply
  Share Topic   

Forum Jump Forum Permissions View Drop Down

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd.

This page was generated in 0.063 seconds.
bao ky nam , Thuoc nam ky dieu
C?a thép ch?ng cháy,cua thep chong chay,c?a ch?ng cháy,cua chong chay,c?a nh?a abs,cua nhua abs,c?a abs,cua abs,cua thep van go,c?a thép vân g?,c?a thép an toàn,cua thep an toan,c?a cu?n ch?ng cháy,cua cuon chong chay,c?a g? ch?ng cháy,cua go chong chay,c?a tru?t t? d?ng,cua truot tu dong,c?a kính ch?ng cháy,cua kinh chong chay