Sieu ho tro Homepage
Forum Home Forum Home > General Information > Nội quy diễn đàn
  New Posts New Posts RSS Feed - N?i quy di?n dàn
  FAQ FAQ  Forum Search   Events   Register Register  Login Login


N?i quy di?n dàn

 Post Reply Post Reply
Author
Message
Poster View Drop Down
Guest
Guest
Avatar

Joined: 23 January 2008
Status: Offline
Points: 378
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Poster Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: N?i quy di?n dàn
    Posted: 18 September 2008 at 14:59


1 - Ch? d? bài vi?t:
- Ph?i ng?n g?n, súc tích, bao hàm n?i dung c?a bài vi?t d? ngu?i d?c d? dàng hi?u qua n?i dung khi d?c tên ch? d?. ( tránh nh?ng ch? d? nhu: Ch? cho tôi v?i, help me, Quan tr?ng dây!!!

- Ch? d? m?i ph?i n?m trong dúng chuyên m?c, dúng tiêu chí c?a box


2 - N?i dung bài vi?t:

- Dùng t? d? hi?u, ng?n g?n nhung d?y d? và chi ti?t n?i dung. Tránh gây khó hi?u ho?c hi?u l?m cho thành viên khác.

- Tránh vi?c l?m d?ng m?t cu?i và các t? ng? bi?u l? c?m xúc.

- N?i dung ph?i du?c vi?t b?ng ti?ng Vi?t có d?u

- Không l?m d?ng g?i nh?ng bài quá ng?n có n?i dung chat chit spam, nh?t là trong các box v? h?c thu?t, trao d?i ki?n th?c, s? thích...

- Bài tr? l?i ph?i liên quan d?n ch? d? c?a tác gi?. Tránh các tru?ng h?p d?n d?t l?c d?, tr? thành bàn tán lung tung.

- Không l?m d?ng vi?c s? d?ng kích c? ch? khác nhau, vi?t bài nhi?u màu s?c gây r?i m?t

- N?u bài vi?t suu t?m ? m?t ngu?n chính th?ng ( nhu Vnexpress... ) yêu c?u b?n ph?i trích rơ ngu?n khi vi?t bài

- N?i dung bài vi?t không du?c liên quan d?n: chính tr?, tôn giáo, sex, xúc ph?m danh d? thành viên khác

- Không l?m d?ng s? d?ng t? ng? nu?c ngoài, ti?ng lóng nhu không, thích, sorry...

- Không dang t?i nh?ng bài vi?t nh?m qu?ng cáo nh?ng trang web ki?m ti?n, ti?p th? cho s?n ph?m....


3- C?nh cáo, treo nick, xoá bài:

* Các thành viên s? b? c?nh cáo ho?c b? banne nick, xoá bài trong nh?ng tru?ng h?p sau dây:

- Bài vi?t nhi?u l?n không gơ có d?u ti?ng Vi?t (khi vi?t ti?ng Vi?t)

- Bài vi?t mang màu s?c chính tr? trong nu?c, d? kích tôn giáo, d? kích cá nhân, b?o l?c hay sex và n?i dung không lành m?nh khác

- Bài vi?t dùng t? ng? thi?u van hoá

- Các ch? d? mà bài vi?t không có d?u, không rơ n?i dung.

- Các bài spam v?i n?i dung m?t vài ch?, vô thu?ng vô ph?t (có th? b? xoá mà không c?n báo tru?c )

- Bài vi?t nh?m qu?ng cáo, ti?p th? hay gi?i thi?u các trang web ki?m ti?n

4- M?t s? n?i dung khác:

* Bài vi?t không dúng m?c, box s? b? t? d?ng chuy?n mà không c?n báo tru?c


* M?t s? box mang tính h?c thu?t, n?u ch?t lu?ng bài vi?t thi?u ch?t lu?ng cung có th? b? dua vào Recycle Bin, mod box liên quan c?n PM cho thành viên bi?t tru?c.


* Ch? kư trong m?i bài vi?t không quá 1/3 chi?u d?c màn h́nh (height < 7cm) và không du?c gây r?i m?t cho ngu?i d?c, avatar và nick name không du?c gây ph?n c?m cho ngu?i khác


- End -

Bà con tuân th?!

 Edited by AdminGroup - 22 May 2009 at 00:24
Back to Top
Sponsored Links


Back to Top
 Post Reply Post Reply
  Share Topic   

Forum Jump Forum Permissions View Drop Down

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd.

This page was generated in 0.063 seconds.
bao ky nam , Thuoc nam ky dieu
C?a thép ch?ng cháy,cua thep chong chay,c?a ch?ng cháy,cua chong chay,c?a nh?a abs,cua nhua abs,c?a abs,cua abs,cua thep van go,c?a thép vân g?,c?a thép an toàn,cua thep an toan,c?a cu?n ch?ng cháy,cua cuon chong chay,c?a g? ch?ng cháy,cua go chong chay,c?a tru?t t? d?ng,cua truot tu dong,c?a kính ch?ng cháy,cua kinh chong chay