Sieu ho tro Homepage
Forum Home Forum Home > General Knowledge > Things to know
  New Posts New Posts RSS Feed - Gi?i mă kho?ng cách t? Trái d?t d?n M?t tr?
  FAQ FAQ  Forum Search   Events   Register Register  Login Login


Gi?i mă kho?ng cách t? Trái d?t d?n M?t tr?

 Post Reply Post Reply
Author
Message
administrator View Drop Down
Admin
Admin

ad

Joined: 14 October 2005
Status: Offline
Points: 508
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote administrator Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Gi?i mă kho?ng cách t? Trái d?t d?n M?t tr?
    Posted: 28 September 2012 at 11:25
M?t tr?i là trung tâm trong Thái Duong h? c?a chúng ta. T?t c? các thiên th? trong Thái Duong h?, bao g?m các hành tinh, thiên th?ch, sao ch?i, …, quay xung quanh nó. Kho?ng cách t? Trái d?t t?i M?t tr?i du?c g?i là m?t don v? thiên van (AU). M?t don v? AU hi?n du?c xác d?nh b?ng 149.597.870.700 mét.

Theo trang Space, các nhà thiên van h?c dă s? d?ng don v? AU d? do m?i kho?ng cách trong Thái Duong h?. Ví d?, sao M?c cách M?t tr?i 5,2 AU trong khi sao H?i vuong cách trung tâm Thái Duong h? t?i 30,07 AU. ? ŕa ngoài cùng c?a Thái Duong h?, dám mây Oort, noi du?c cho là cái nôi c?a các sao ch?i, cách M?t tr?i 100.000 AU. Kho?ng cách t?i ngôi sao g?n nh?t, Proxima Centauri, x?p x? 250.000 AU. Tuy nhiên, d? do các kho?ng cách xa hon, gi?i thiên van h?c dă s? d?ng nam ánh sáng hay kho?ng cách ánh sáng di chuy?n du?c trong m?t nam c?a Trái d?t – tuong duong 63.239 AU. V́ v?y, theo quy d?i, Proxima Centauri n?m cách M?t tr?i 4,2 nam ánh sáng.Qu? d?o h́nh elip

Đon v? thiên van (AU) là kho?ng cách trung b́nh t? Trái d?t t?i M?t tr?i. C? 365,25 ngày – t?c là 1 nam, Trái d?t hoàn thành m?t ṿng xoay tṛn quanh trung tâm c?a Thái Duong h?. Tuy nhiên, qu? d?o c?a Trái d?t không ph?i là m?t ṿng tṛn hoàn h?o, mà có h́nh d?ng gi?ng h́nh ovan ho?c elip hon. Trong su?t th?i gian c?a m?t nam, Trái d?t th?nh tho?ng d?ch chuy?n g?n hon t?i M?t tr?i và dôi khi xa hon. L?n ti?p c?n g?n nh?t c?a Trái d?t t?i M?t tr?i du?c g?i là di?m c?n nh?t, di?n ra vào d?u tháng 1 và có kho?ng cách kho?ng 146 tri?u km. Th?i di?m Trái d?t ? xa M?t tr?i nh?t, kho?ng 152 tri?u km, du?c g?i là di?m vi?n nh?t.

Xác d?nh các kho?ng cách

L?ch s? ghi nh?n, ngu?i d?u tiên do kho?ng cách t? Trái d?t t?i M?t tr?i là Aristarchus vào kho?ng nam 250 tru?c Công nguyên. Đ?n th?i hi?n d?i, nhà thiên van h?c Christiaan Huygens dă tính toán kho?ng cách t? Trái d?t t?i M?t tr?i vào nam 1653.

Ông s? d?ng các giai do?n c?a sao Kim d? t́m ki?m các góc trong tam giác sao Kim – Trái d?t – M?t tr?i. Ví d?, khi sao Kim xu?t hi?n ? tr?ng thái du?c M?t tr?i r?i sáng m?t n?a, 3 thiên th? h́nh thành m?t tam giác d?u nh́n t? Trái d?t. Ph?ng doán kích thu?c c?a sao Kim (m?t cách vô t́nh l?i chính xác), ông Huygens dă có th? xác d?nh kho?ng cách t? sao Kim t?i Trái d?t, và khi bi?t du?c kho?ng cách dó, c?ng v?i các góc c?a tam giác, ông dă có th? do du?c kho?ng cách t?i M?t tr?i. Tuy nhiên, v́ phuong pháp c?a Huygens m?t ph?n là s?n ph?m mang tính suy doán và không hoàn toàn d?a trên can c? khoa h?c nên ông thu?ng không du?c tín nhi?m.


Giovanni Cassini dă t́m kho?ng cách t? Trái d?t t?i sao H?a tru?c, r?i t? dó tính toán ra kho?ng cách t? Trái d?t t?i M?t tr?i. ?nh: Astronomy for beginners
Nam 1672, Giovanni Cassini dă s? d?ng m?t phuong pháp bao g?m c? th? sai hay sai s? góc, d? t́m kho?ng cách t?i sao H?a và d?ng th?i tính toán ra kho?ng cách t?i M?t tr?i. Ông dă c? m?t ngu?i d?ng nghi?p có tên Jean Richer t?i vùng Guiana thu?c Pháp trong khi b?n thân ? Paris. H? dă do d?c v? trí tuong d?i c?a sao H?a v?i các ngôi sao khác và l?p lu?i tam giác nh?ng k?t qu? do d?c này v?i kho?ng cách dă bi?t gi?a Paris và Guiana. M?t khi n?m du?c kho?ng cách t?i sao H?a, h? cung có th? tính toán du?c kho?ng cách t?i M?t tr?i. V́ các phuong pháp c?a Cassini mang tính khoa h?c hon nên ông thu?ng du?c tin c?y.

Phuong tŕnh m?i

V?i s? ra d?i c?a tàu vu tr? và radar, con ngu?i dă có trong tay nh?ng phuong th?c d? do d?c tr?c ti?p kho?ng cách gi?a Trái d?t và M?t tr?i. Đ?nh nghia v? don v? thiên van (AU) t?ng là “bán kính c?a m?t qu? d?o tṛn, không xáo tr?n quanh M?t tr?i c?a m?t h?t có kh?i lu?ng vô cùng nh?, di chuy?n v?i chuy?n d?ng trung b́nh 0,01720209895 radian m?i ngày (du?c g?i là h?ng s? Gaussian)".

Ngoài vi?c khi?n m?i th? tr? nên khó m?t cách không c?n thi?t d?i v?i các giáo su thiên van h?c, d?nh nghia trên th?c t? không phù h?p v?i h?c thuy?t tuong d?i nói chung. S? d?ng d?nh nghia cu, giá tr? c?a AU s? thay d?i d?a vào v? trí c?a ngu?i quan sát trong Thái Duong h?. N?u ngu?i quan sát ? trên sao M?c s? d?ng d?nh nghia cu d? tính toán kho?ng cách gi?a Trái d?t và M?t tr?i, k?t qu? s? sai l?ch so v?i con s? tính toán du?c trên Trái d?t kho?ng 1.000 mét.

Hon th? n?a, h?ng s? Gaussian ph? thu?c vào kh?i lu?ng c?a M?t tr?i, và v́ M?t tr?i m?t d?n kh?i lu?ng khi t?a ra nang lu?ng nên giá tr? c?a AU thay d?i cùng v?i nó.

Tháng 8/2012, Hi?p h?i Thiên van h?c qu?c t? b? phi?u tán thành chuy?n d?i d?nh nghia v? don v? thiên van sáng m?t con s? cu, don gi?n hon: 149.597.870.700 mét. Con s? này d?a trên t?c d? c?a ánh sáng, m?t kho?ng cách xác d?nh không liên quan d?n kh?i lu?ng c?a M?t tr?i. 1 mét du?c d?nh nghia là kho?ng cách mà ánh sáng di chuy?n du?c trong m?t môi tru?ng chân không trong 1/299.792.458 giây.

Tu?n Anh
Back to Top
Sponsored Links


Back to Top
 Post Reply Post Reply
  Share Topic   

Forum Jump Forum Permissions View Drop Down

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd.

This page was generated in 0.078 seconds.
bao ky nam , Thuoc nam ky dieu
C?a thép ch?ng cháy,cua thep chong chay,c?a ch?ng cháy,cua chong chay,c?a nh?a abs,cua nhua abs,c?a abs,cua abs,cua thep van go,c?a thép vân g?,c?a thép an toàn,cua thep an toan,c?a cu?n ch?ng cháy,cua cuon chong chay,c?a g? ch?ng cháy,cua go chong chay,c?a tru?t t? d?ng,cua truot tu dong,c?a kính ch?ng cháy,cua kinh chong chay