Print Page | Close Window

d? n timescity, chung cu times city, du an chung

Printed From: Sieu ho tro
Category: Classifieds - Rao vặt
Forum Name: Mua bán Thiết bị Nghe nhìn
Forum Description: Kết quả tìm kiếm Kết quả tìm kiếm trên web Mua Bán Loa, Amply, Tivi Cũ & Mới
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=22018
Printed Date: 18 May 2021 at 20:54
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: d? n timescity, chung cu times city, du an chung
Posted By: haiduongict
Subject: d? n timescity, chung cu times city, du an chung
Date Posted: 04 October 2011 at 15:39

d? n timescity, chung cu times city, du an chung cu cao cap time city, d? n times city, chung cu cao c?p time city, chung cu time city, d? n chung cu times city, d? n timescity, chung cu times city, du an chung cu cao cap time city, d? n times city, chung cu cao c?p time city, chung cu time city, d? n chung cu times city

M?i thng tin d? n vui lng lin h?:

Phng Giao D?ch Vimeco Trung Ha SieuThiBatDongSan

Hotline 24/24h (Tu vn hoa`n toa`n mi~n phi)

Vi?t Anh: O9O2.658.168

  • Cng ty chng ti hi?n dang phn ph?i tr?c ti?p t?t c? cc ta t? T1 T10, v?i d?y d? cc t?ng cc lo?i di?n tch 75,2 86,9 87,2 - 90,1 - 94,3 - 95 108 110 - 116m2.


Gi g?c t? :30 - 35 tri?u/m2 ty t?ng can t?ng v t?ng lo?i di?n tch. c d?y d? n?i th?t di km can h?.

Gi bn: Bn dng gi g?c + chi?t kh?u cao.

Ti?n d? dng ti?n: Chia lm 6 l?n: ?t 1 dng 20% gi tr? h?p d?ng, k tr?c ti?p v?i ch? d?u tu.

?c bi?t bn dng gi g?c, uu tin chi?t kh?u cao nh?t cho khch hng dang k mua s?m.

Qu khch hng l nh d?u tu hay mua d? ? xin vui lng lin h? tr?c ti?p d? du?c tu v?n mi?n ph 24/24h.

Ph? trch phn ph?i v pht tri?n d? n

Phng Giao D?ch Vimeco Trung Ha - Sieuthibatdongsan
Hotline 24/24h (Tu vn hoa`n toa`n mi~n phi)

Vi?t Anh: O9O2.658.168

d? n timescity, chung cu times city, du an chung cu cao cap time city, d? n times city, chung cu cao c?p time city, chung cu time city, d? n chung cu times city, d? n timescity, chung cu times city, du an chung cu cao cap time city, d? n times city, chung cu cao c?p time city, chung cu time city, d? n chung cu times cityPrint Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net